Announcements

Thông báo v/v Kiểm tra điểm thi HANU TEST

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v Kiểm tra điểm thi HANU TEST
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 27 March 2018, 8:51 AM
 

Thông báo v/v Kiểm tra điểm thi HANU TEST:

Để chuẩn bị cho SV Khóa 2014-2018 xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018, đề nghị SV K2014 xét tốt nghiệp đợt này kiểm tra lại điểm thi HANU TEST (IELTS), nếu TBC < 6.0 hay có kỹ năng < 5 thì đăng ký thi lại vào đợt 14/04/2018 để kịp xét tốt nghiệp.

Trường hợp những SV đã thi lại tại HANU và có điểm đạt mà chưa được cập nhật lên hệ thống, đề nghị photo giấy chứng nhận kết quả thi kèm đơn gửi lại cho Khoa tập hợp và gửi lên phòng QLĐT để kiểm tra và cập nhật kịp thời.

Ngoài hai trường hợp trên thì những SV đã có chứng chỉ tiếng Anh (PBT, CBT, IBT) hoặc Hanu mà muốn chuyển đổi điểm sang HANU TEST(IELTS) cũng phải Photo công chứng kèm đơn xin chuyển đổi điểm và nộp cho Khoa tập hợp để gửi hồ sơ danh sách cho phòng QLĐT.

Thời hạn: 06/4/2018