Announcements

Thông báo thời hạn nộp lệ phí thi NLNN - đợt thi ngày 14.4.2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thời hạn nộp lệ phí thi NLNN - đợt thi ngày 14.4.2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 10 April 2018, 11:01 AM
 

Thông báo: 
SV K14 và những người có nhu cầu thi NLNN bắt đầu nộp lệ phí thi (đợt thi ngày 14.4.2018) tại P.106 nhà A (gặp cô Hà)
Thời hạn nộp lệ phí thi: 09-11.04.2018