Announcements

Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14/4/2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14/4/2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 April 2018, 1:29 PM
 

Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14/4/2018 cụ thể như sau:

Địa điểm thi: Nhà E, Đại học Hà Nội

Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh có mặt làm thủ tục vào phòng thi

Buổi chiều: Thí sinh tập trung thi nói, chia làm 2 ca:
- Ca 1 (Thí sinh có mặt lúc 13 giờ 15): Thí sinh các phòng thi 101, 103, 104, 105, 106, 401, 402A, 402B, 403, 404, 405A, 405B, 406 (Tập trung tại phòng thi như ca thi sáng)
- Ca 2 (Thí sinh có mặt lúc 14 giờ 15): Thí sinh các phòng thi 201, 202, 203, 204 (Tập trung tại Phòng 101, 103, 104, 105 theo thứ tự tương ứng), phòng 301, 302A, 302B, 303, 304, 305A, 305B, 306 (tập trung tại các phòng 401, 402A, 402B, 403, 404, 405A, 405B, 406 theo thứ tự tương ứng)

Danh sách thi xem tại: http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/4014-danh-sach-thi-nang-luc-ngoai-ngu-khoa-2014-2018-ngay-14-va-15-4-2018.html

Lưu ý:
- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình (Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, cần báo cho cán bộ coi thi và sửa vào danh sách thi khi ký nộp bài.