Announcements

Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên K. CNTT hệ chính quy khóa 2014 - 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên K. CNTT hệ chính quy khóa 2014 - 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 April 2018, 3:13 PM
 

Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên K. CNTT hệ chính quy khóa 2014 - 2018:
1. Nội dung:
- Bật xa tại chỗ (bắt buộc)
- Chạy 30m xuất phát cao
- Chạy con thoi 4x10m
- Chạy tùy sức 5' (bắt buộc)
2. Đánh giá và xếp loại:
Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
3. Thời gian:
Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 25 và 26/5/2018 (từ 6h30 đến 11h00)
4. Địa điểm:
Hội trường lớn và SVĐ, trường ĐH Hà Nội