Announcements

Quyết định HBKKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sv đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định HBKKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sv đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 24 April 2018, 8:15 AM
 

Quyết định HBKKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sv đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 (xem file đính kèm)