Announcements

Quyết định kèm danh sách MGHP kỳ 2 2017-2018 và Quyết định truy lĩnh MGHP năm học 2016-2017 và học kỳ 1 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định kèm danh sách MGHP kỳ 2 2017-2018 và Quyết định truy lĩnh MGHP năm học 2016-2017 và học kỳ 1 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 24 April 2018, 8:17 AM
 

Thông báo:

1) Quyết định kèm danh sách v/v miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017

2) Quyết định v/v bổ sung danh sách MGHP năm học 2016-2017 và học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017