Announcements

Quyết định v/v công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định v/v công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 26 April 2018, 10:40 AM
 

Phòng Công tác HSSV&QHDN thông báo:

1. Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 

2. Quyết định về việc hỗ trợ đối với sinh viên khó khăn đột xuất năm 2018 

                                (file Quyết định kèm danh sách sinh viên đính kèm)