Announcements

Thông báo về việc hòa trả tiền BHYT nộp thừa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc hòa trả tiền BHYT nộp thừa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 11 May 2018, 8:48 AM
 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền BHYT nộp thừa cho các em sinh viên trong danh sách đính kèm. 

Thời hạn nhận: từ thứ Sáu, ngày 11/5/2018 tại Phòng Y tế, tầng 1, KTX D4 (khi đi mang theo thẻ SV, không nhận thay)