Announcements

Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Friday, 11 May 2018, 9:43 AM
 

Thời gian: thứ 7 ngày 12/05/2018
• Ca 1: 7h30 – 9h00
• Ca 2: 9h00 – 10h30
Phòng thi: 708C