Announcements

Thông báo danh sách thi PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 15 May 2018, 1:35 PM
 

Thời gian: thứ 4 ngày 16/05/2018
• Ca 1: 12h30 – 14h00
• Ca 2: 14h00 – 15h30
Phòng thi: 608C