Announcements

Thông báo thi STA lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi STA lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 16 May 2018, 7:49 AM
 

Như cô Hương đã thông báo, hôm nay lớp STA redo thi từ 16h45 ở P716C. Về danh sách thì cả lớp đều được thi.