Announcements

Thông báo về việc kiểm tra điểm để xét tốt nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc kiểm tra điểm để xét tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Monday, 21 May 2018, 8:46 AM
 

Sinh viên khóa K14 và những sinh viên chưa tốt nghiệp của K13 và K12 kiểm tra điểm cá nhân trên cổng thông tin đào tạo. Trong trường hợp thiếu hoặc có sai sót về điểm, các bạn làm đơn và gửi về VPK hạn cuối là ngày 25/05/2018.