Announcements

Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 22 May 2018, 9:14 AM
 

Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018:
Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm khẩn trương nộp học phí để đủ điều kiện thi hết môn học kì này.

Thời hạn: trước 16h chiều ngày 24/5/2018 tại P.106 nhà A (gặp cô Hà)

Lưu ý: SV sẽ bị cấm thi tất cả các môn thuộc học kì này nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí.