Announcements

Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 24 May 2018, 2:03 PM
 

Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018):

Đề nghị sinh viên khóa K14 và những sinh viên chưa tốt nghiệp của các khoa tiếng và khoa chuyên ngành tự kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở trên cổng thông tin đào tạo. Trong trường hợp thiếu hoặc có sai sót về điểm, các bạn làm đơn và gửi về VPK K.CNTT (P. 210C), ghi rõ điểm THCS bị thiếu/nhập nhầm điểm thuộc đợt nào, năm học nào.
Hạn cuối nhận đơn là ngày 28/05/2018.
Sau thời hạn trên K.CNTT sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào nữa.