Announcements

Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 May 2018, 8:35 AM
 

Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2): xem file đính kèm.

Các SV có tên trong danh sách thi lại nộp tiền thi lại tại VPK K. CNTT (P.210C): xem file đính kèm.

Thời hạn nộp lệ phí thi: trước 11h sáng thứ Hai, ngày 28/5/2018

Thời gian thi: 17h chiều thứ Ba, ngày 29/5/2018

Địa điểm: 303D1