Announcements

Thông báo danh sách chia phòng môn NAT K16+ Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng môn NAT K16+ Redo
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 30 May 2018, 10:02 AM
 

Môn NAT sẽ được chia làm 3 ca thi tại 2 phòng 408C và 303D1. Danh sách chia ca trong file đính kèm. Thời gian thi như sau:

  • Ca 1: 8h00 - 9h00
  • Ca 2: 9h00 - 10h00
  • Ca 3: 10h00 - 11h00
Sinh viên không được tùy ý đổi ca thi. Quá thời gian làm bài 15p sinh viên không được vào phòng thi.