Announcements

Thông báo về môn IST K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về môn IST K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 4 June 2018, 8:54 PM
 

Dear các bạn IST 06
Tất cả các bạn thi code sẽ thi theo lịch đã thông báo, những bạn thi test sẽ phỏng vấn vào ca 1 và ca 2 chiều thứ t4 tại phòng 407C nhé. Các em nhớ có mặt đúng giờ