Announcements

Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K14
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 5 June 2018, 7:25 AM
 

File đính kèm là điểm khóa luận của sinh viên K14. Ngoài trừ 2 bạn note trong danh sách, các bạn còn lại chỉnh lại lỗi về ngữ pháp(nếu có) rồi nộp 3 bản cứng(bìa cứng in màu theo mẫu đã được phổ biến) + 1 CD về VPK trước ngày 08/06/2018.