Announcements

Thông báo lùi lịch thi final môn WEB K15

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo lùi lịch thi final môn WEB K15
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 5 June 2018, 4:25 PM
 

Môn WEB của K15 lùi sang thi vào sáng thứ 3 tuần sau ngày 12/06/2018 thay vì sáng mai. Danh sách chia ca và phòng thi sẽ được thông báo sau