Announcements

Lui lich thi HCI K15

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Lui lich thi HCI K15
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 7 June 2018, 12:36 AM
 

Dear all,

Do nhiều sv chưa hoàn thành kịp project HCI nên sẽ lùi lịch kiểm tra vào T2 tuần tới, 11.6.

1C 2C 3C: 8:00 - 12:00 sáng

4C 5C 6C: 1:00 - 5:00 chiều

Tại 407C.


Yêu cầu sv mang mt và phần mềm đi demo, phần mềm chuẩn bị sẵn sàng trước khi được gọi vào phòng thi.

Oral test: kiểm tra về phần mềm để xác định sv được chấm bài không

Điểm đánh giá cuối cùng sẽ được chấm dựa trên tài liệu mô tả phần mềm


Ngoctb