Announcements

Cập nhật điểm lần 1 sau phúc tra môn STA K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Cập nhật điểm lần 1 sau phúc tra môn STA K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 7 June 2018, 10:38 AM
 

Những bạn note trong file là điểm có thay đổi sau khi phúc tra.