Announcements

Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở đợt 3, 4, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở đợt 3, 4, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 June 2018, 4:13 PM
 

Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở:

- Điểm thi lần 1, đợt 3, năm học 2017-2018 (K17)

Điểm thi lần 1 + lần 2, đợt 4, năm học 2017-2018 (K16 trở về trước)

- SV nộp đơn phúc tra từ ngày 12 - 13/6/2018 tại VPK K. CNTT (210C).