Announcements

Thông báo về thi SS2 của lớp 2C15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về thi SS2 của lớp 2C15
by Phương Hoàng Việt - Monday, 11 June 2018, 7:43 PM
 


Lớp 2C15 sẽ thi SS2 vào sáng ngày thứ 4 13/06/2018 từ 8h tại P.408C