Announcements

Thông báo thi lại môn STA K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại môn STA K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 14 June 2018, 8:06 PM
 

Địa điểm thi: 708C

Thời gian thi: ngày 15/06/2018

  • Ca 1: 13h00 - 14h30
  • Ca 2: 14h30 - 16h00
Sinh viên không tùy ý đổi ca thi. Quá 15p sau khi bắt đầu làm bài sinh viên không được vào phòng thi.