Announcements

Thông báo điểm PPL K16 sau phúc tra

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm PPL K16 sau phúc tra
Bởi Phương Hoàng Việt - Friday, 15 June 2018, 2:24 PM
 

Sinh viên có thay đổi về điểm sau phúc tra được note trong file đính kèm.