Announcements

Thông báo điểm PPL lớp học lại K15 sau phúc tra

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm PPL lớp học lại K15 sau phúc tra
by Phương Hoàng Việt - Friday, 15 June 2018, 4:10 PM
 

Sinh viên có thay đổi về điểm sau phúc tra được note trong file đính kèm.