Announcements

Thông báo về thi lại môn IST K16 và HCI K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về thi lại môn IST K16 và HCI K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 20 June 2018, 10:51 AM
 


- Môn IST: các sinh viên làm code sẽ thi lại vào thứ 2, 25/06/2018. Thời gian cụ thể và phòng thi sẽ được thông báo sau. Sinh viên làm test sẽ thông báo lịch thi lại sau.
- Môn HCI: thi lại format là thi giấy. Thời gian thi vào sáng t7 ngày 23/06/2018. Thời gian cụ thể và phòng thi sẽ được thông báo sau.