Announcements

Thông báo lùi lịch thi lại môn HCI và WEB

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lùi lịch thi lại môn HCI và WEB
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 21 June 2018, 2:57 PM
 
  • Môn HCI thi lại thi giấy nên chuyển sang thứ 5 ngày 28/06/2018 để sinh có thời gian ôn.
  • Môn WEB do thông báo điểm muộn nên chuyển sang thứ 3 ngày 26/06/2018.