Announcements

Thông báo thi lại môn IST K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại môn IST K16
by Phương Hoàng Việt - Saturday, 23 June 2018, 10:42 PM
 
Lịch thi lại code môn IST k16
Thời gian: thứ 2 ngày 25/6
  • Các lớp 1,2,3C16 thi ca 1 từ 7h45p
  • Các lớp 4,5C16 thi ca 2 từ 9h30p - phòng thi: 714C
Các bạn làm test sẽ có lịch thi sau