Announcements

Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1
Bởi Phương Hoàng Việt - Friday, 27 July 2018, 5:28 PM
 

Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1, năm học 2018-2019 đối với SV khóa 2015, 2016, 2017 và SV các khoá trước còn trong thời gian được phép theo học. Đối với K15 và K16, các môn chuyên ngành không phải đăng ký. Sinh viên chỉ đăng ký các môn thuộc bộ môn chung (GDTC và GDCT)
Lưu ý: SV nợ học phí không được đăng kí môn học.