Announcements

Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018
by Phương Hoàng Việt - Saturday, 28 July 2018, 1:55 PM
 

Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018 enroll vào course bên dưới để đăng ký. Thời hạn đăng ký đến 23h55 ngày Chủ nhật 05/08/2018. 

Key enroll: relearnf2018

Course link : http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=44

Lưu ý các bạn sinh viên đã đổi thông tin trong profile tại FIT phải đổi lại theo form sau:

  • First name: Họ tên đầy đủ

  • Surname: Mã số sinh viên