Announcements

Thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 23 August 2018, 10:13 AM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019 như file đính kèm.

Lưu ý:

1. Lớp THCS_23 và THCS_28 là dành cho SV khóa 2016 trở về trước. SV vẫn đăng kí qua cổng đào tạo cũ. Bộ môn sẽ mở 02 lớp này vào ngày 03.9.2018, SV đăng kí học và chỉ được phép hủy đăng kí trong thời hạn từ 03 - 09.9.2018. SV hủy sau thời hạn này sẽ bị tính là học lại.

2. Các lớp còn lại là dành cho SV khóa 2017 (nếu vẫn thiếu lớp sẽ mở tiếp vào đợt sau). Các lớp này được nhà trường mở từ ngày 01.8.2018, SV đăng kí học và chỉ được phép hủy đăng kí trong thời hạn từ 01 - 07.8.2018 tại website: http://qldt.hanu.vn. SV hủy sau thời hạn này sẽ bị tính là học lại.