Announcements

Thông v/v enroll các môn học đi Fall 2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông v/v enroll các môn học đi Fall 2018
by Phương Hoàng Việt - Monday, 13 August 2018, 7:59 AM
 

Sinh viên k15, k16 enroll vào course các môn học đi học kỳ Fall 2018, deadline đến 23h55, 19/08/2018.

  • No key.
  • Link enroll: K16 http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=42
                        K15 http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=41