Announcements

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành đối với sinh k15, k16 lên chuyên ngành muộn

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành đối với sinh k15, k16 lên chuyên ngành muộn
by Phương Hoàng Việt - Monday, 13 August 2018, 8:04 AM
 

Sinh viên K15, K16 late IELTS đăng ký học các môn chuyên ngành tại VPK P210C từ ngày 14/08 đến ngày 20/08/2018