Announcements

Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 16 August 2018, 8:33 AM
 

Đề nghị lớp trưởng các lớp K15 và K16 14h00 ngày hôm nay 16/08/2018 lên VPK kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập theo quy định của nhà trường.