Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 August 2018, 8:38 AM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019:
Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm nộp tiền học lại tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà).
Thời hạn: từ thứ Ba, ngày 21/8/2018 đến hết thứ Năm, ngày 23/8/2018.
Lưu ý:
1. SV không nộp học phí nhưng vẫn đi học sẽ KHÔNG được điểm danh và chấm điểm bài tập.
2. Các lớp dưới 20 SV sẽ học ghép với các lớp học đi. Các lớp trên 20 SV sẽ học lớp riêng. Lịch học dự kiến bắt đầu từ thứ Hai, ngày 27/8/2018.