Announcements

Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 August 2018, 1:22 PM
 

Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.