Announcements

Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 August 2018, 2:04 PM
 

Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT):
BM THCS - Khoa CNTT đã mở 2 lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (THCS_23 và THCS_28). Thời hạn đăng kí đến hết ngày 31/8/2018. SV đăng kí trực tiếp qua cổng thông tin đào tạo cũ. SV chỉ được hủy đăng kí trong thời gian từ 20/8 - 31/8/2018. SV đăng kí học lần đầu qua hệ thống không bị tính là học lại.
BM THCS - Khoa CNTT