Announcements

Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 23 August 2018, 10:31 AM
 

Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 (xem file đính kèm).