Announcements

Thông báo TKB và danh sách SV các lớp học lại Fall 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo TKB và danh sách SV các lớp học lại Fall 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 24 August 2018, 4:35 PM
 

Thông báo TKB và danh sách SV học lại Fall 2018:

1. Các lớp học lại riêng (lớp trên 20 SV) bắt đầu từ tối thứ Hai, ngày 27/8/2018 (xem TKB đính kèm). Phòng học sẽ được thông báo cụ thể vào thứ Hai, ngày 27/8/2018. 

Riêng lớp học lại PPL và SEG bắt đầu học từ thứ Bảy, ngày 15/9/2018.

2. Các SV học lại ghép cùng lớp học đi do không đủ số lượng SV tách lớp (dưới 20 SV) sẽ học lect cùng các lớp học đi theo TKB chính khóa, SV học lại các môn này được lựa chọn giờ tut phù hợp với bản thân (xem danh sách học lại đính kèm). 

Mã môn học trên TKB chính khóa của các môn học của K17 thay đổi từ HKI, 2018-2019 như sau, SV học ghép căn cứ mã môn để chọn đúng lớp học:

POP = POS

PCO = PCP

DMA = DMP

PR1 = IPG

3. Khoa mở lại các course học đi cho SV chính khóa và SV học ghép chưa enroll từ thứ Bảy, ngày 25/8/2018 đến hết thứ Hai, ngày 27/8/2018. Sau thời hạn này SV không enroll sẽ KHÔNG được mở lại course nữa. Link: http://fit.hanu.vn/course/index.php

No key


4. Khoa mở lại các course học lại cho SV học lại các lớp riêng enroll từ thứ Bảy, ngày 25/8/2018 đến hết thứ Hai, ngày 27/8/2018. Sau thời hạn này SV không enroll sẽ KHÔNG được mở lại course nữa.

Link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=46

key: fit@2018


5. Riêng SV học lại CAL và ALG học sau. Khoa sẽ thông báo cụ thể lịch học vào tuần sau.