Announcements

[BM THCS] Thông báo mở các lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2018 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo mở các lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2018 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 30 August 2018, 3:29 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo mở các lớp đợt 1 theo thời khóa biểu đợt 1 năm học 2018 - 2019:

1. Lớp THCS_23 và THCS_28 là dành cho SV khóa 2016 trở về trước. SV vẫn đăng kí qua cổng đào tạo cũ. SV đăng kí học và chỉ được phép hủy đăng kí trong thời hạn từ 20 - 31/8/2018. SV hủy sau thời hạn này sẽ bị tính là học lại.

2. Các lớp còn lại là dành cho SV khóa 2017 và khóa 2018. Các lớp này được nhà trường mở từ ngày 03 - 09.9.2018, SV đăng kí học và chỉ được phép hủy đăng kí trong thời hạn này tại website: http://qldt.hanu.vn.