Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 4 September 2018, 3:16 PM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa):

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 tại P.103 nhà A (gặp cô Huệ). 

Lưu ý: P. TCKT chỉ thu duy nhất 1 ngày là 06/9/2018. Sau thời hạn này sinh viên nào không nộp tiền học lại sẽ bị xóa tên khỏi các lớp đã đăng kí.