Announcements

Thông báo học bù lớp Tut môn ISD và SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo học bù lớp Tut môn ISD và SEG
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 September 2018, 2:11 PM
 

Do trùng ngày nghỉ lễ nên các lớp Tut môn ISD và SEG vào thứ 2 03/09/2018 sẽ học bù theo lịch sau:

  • Tut ISD 5C15 học bù vào thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 7h10 tại P 406C
  • Tut ISD 6C15 học bù vào thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 9h00 tại P 406C
  • Tut ISD 3C15 học bù vào thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 12h20 tại P 406C
  • Tut SEG 3C16 học bù vào thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 9h30 tại P 408C