Tin học cơ sở

Thông báo mở lớp THCS đợt 1 – Năm học : 2015 - 2016

 
 
Picture of Admin User
Thông báo mở lớp THCS đợt 1 – Năm học : 2015 - 2016
by Admin User - Thursday, 29 October 2015, 5:28 PM
 

Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin lên kế hoạch mở lớp đợt 1 - Năm học 2015 - 2016. Thời gian đăng ký: từ 17/08/2015 đến 31/08/2015.

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy cùng nguyện vọng của sinh viên, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin lên kế hoạch mở lớp đợt 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian:

- Nhận đăng ký: Từ 17/08/2015 đến 31/08/2015

- Thời gian học: Từ 07/09/2015 đến 20/11/2015

Các lớp học liên tục trong 12 tuần, 01 buổi/tuần trực tiếp trên phòng máy. Tại buổi học thứ 11, sinh viên học 01 buổi Kiến thức thông tin tại phòng máy hoặc Trung tâm Thư Viện.

2. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên chưa học hoặc học lại môn THCS của các khoa tiếng và chuyên ngành.

3. Số lớp dự kiến: 25 lớp.

4. Thủ tục đăng ký:

- Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

- Đối với sinh viên học lại, đề nghị các bạn in và nộp đơn theo mẫu sau:https://www.dropbox.com/s/vn1qnzbicuc1evv/Don_xin_hoc_lai_THCS.doc?dl=1

5. Thông tin hỗ trợ:

- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn

- Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website:http://fit.hanu.edu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn

Chú ý:

- Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.

- Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học trên lớp sẽ được hủy nếu sinh viên nộp đơn yêu cầu cầu trước ngày bắt đầu học (trước ngày 07/9/2015). Sau thời gian trên, Bộ môn THCS không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.