Announcements

Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 7 September 2018, 10:41 AM
 

Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17:

B1: Đăng nhập bằng username là student ID, password là 1

B2: thay đổi password sau lần đầu đăng nhập theo quy định của FIT Portal

B3: mục khoá học, đối với sinh K17 chọn Bachelor of IT'17

B4: chọn kỳ học, 1 năm học chia làm 2 kỳ, kỳ 1 là Fall, kỳ 2 là Spring. Kỳ hiện tại là Fall 2018.

B5: chọn môn học rồi enrol vào những môn sinh viên đã đăng ký học qua trang qldt.hanu.vn

Lưu ý quan trọng: sinh viên KHÔNG đổi thông tin profile để tránh nhầm lẫn khi giáo viên chấm điểm