Announcements

Thông báo v/v giảng dạy môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 7 September 2018, 3:20 PM
 

Thông báo: SV các lớp Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 xem TKB tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=1799

Lưu ý: "nhóm môn học" chính là tên lớp.
VD: Nhóm 03 là lớp THCS_03 trong TKB
Các em không cần quan tâm tới tên GV, chỉ cần tìm đúng tên lớp và phòng học theo TKB tại link trên.