Announcements

Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 13 September 2018, 3:40 PM
 

Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019:

Căn cứ Thông báo v/v xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019, Khoa CNTT đề nghị các SV khóa 2017 - 2021 có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo, có điểm TBC năm học 2018-2019 từ 6,0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên nộp hồ sơ xin xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018 - 2019. 

Số suất học bổng: 03 suất

Hồ sơ cần nộp gồm:

1. Đơn đề nghị xét cấp học bổng (theo mẫu đính kèm)

2. Xác nhận hoàn cảnh gia đình (xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo) có chữ kí và con dấu của UBND phường/xã/quận/huyện nơi có hộ khẩu thường trú.

Thời hạn nộp hồ sơ về VPK: trước 16h chiều thứ Tư, ngày 18/9/2018.