Announcements

Thông báo enroll các môn học của K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll các môn học của K17
by Phương Hoàng Việt - Friday, 14 September 2018, 8:47 AM
 
Sinh viên k17, sinh viên late IELTS và các sinh viên học lại enroll vào các môn của k17 theo link sau:
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=45
  • No key
  • Deadline: 23h55 - 20/09/2018