Announcements

Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của SV các khóa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của SV các khóa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 September 2018, 8:12 AM
 

Thực hiên theo kế hoạch số 48/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố HN; Kế hoạch số 86/KH-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm về việc khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đang triển khai thu thập thông tin, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận. Bộ phận Y tế Trường có nhiệm vụ cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của sinh viên cho TTYT quận Nam Từ Liêm để hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị lớp trưởng các lớp cho các bạn điền thông tin theo mẫu, sau đó lớp trưởng in ra và nộp về phòng y tế - Tầng 1 KTX D4 trước 17h ngày 24 tháng 8 năm 2014.

Hướng dẫn điền thông tin và phiếu cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân xem tại file đính kèm.