Announcements

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 September 2018, 9:15 AM
 

Để tạo điều kiện cho những sinh viên còn chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thời gian dành cho sinh viên nộp học phí như sau:

- Thời hạn nộp: Đến hết ngày 28/9/2018.

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại ngân hàng.